Descobrim la natura tot jugant

Envoltats de boscos i camps agrícoles, realitzarem diferents jocs relacionats amb els animals i les plantes que ens envolten. A través de l’acció lúdica, aprendrem sobre els habitants dels boscos mediterranis, i treballarem valors de respecte a la natura. L’activitat inclou jocs d’observació, de córrer, de rotllana, de manipulació i activitats de recerca d’elements del bosc.

DIRIGIT A

 • Segon Cicle d'Ensenyament Infantil (P3, P4 i P5)
 • Centres d'Educació Especial
 • Apta per a alumnes amb necessitats educatives especials

OBJECTIUS

 • Que els infants coneguin algunes espècies de fauna i flora pròpies dels boscos mediterranis.
 • Que els infants desenvolupin les capacitats d'observació que els permetin descobrir aspectes de l’entorn natural que, a primera vista, no apreciem.
 • Que els infants assumeixin valors de respecte i cura de la natura.
 • Que els infants desenvolupin el plaer per les activitats a l'aire lliure i a la naturalesa.​

CONDICIONS

 • Preu per alumne: 12,00€ (activitat de tot el dia) / 9,00€ (activitat fins al migdia)
 • Mínim: 25 alumnes
 • És imprescindible la participació activa del professorat responsable del grup.
 • Existeix la possibilitat d'adaptar l'activitat a altres horaris escolars.

Inclou

 • Previ a l’activitat s’enviarà dossier per al professorat, amb propostes d'activitats prèvies i posteriors.