Camps de treball 2024: natura i patrimoni a la Vall del Llor

El camp de treball “Natura i Patrimoni a la Vall del Llor” permetrà als joves participar de la gestió de l’entorn natural i cultural i dels recursos de l’Aula Natura de Can Palós (Sant Boi de Llobregat). La tasca principal serà l’adequació de l’entorn de la bassa de Can Palós, naturalitzant-lo i creant un marge de pedra seca com a refugi faunístic. També es treballarà en restaurar el “Parc de Sensacions”, un seguit d’elements que permeten a infants i joves interactuar amb la natura amb els cinc sentits. Durant les tasques d’habilitació de l’espai, descobrirem la tècnica constructiva de la pedra en sec, declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, gràcies a la col·laboració de voluntaris d’associacions de recuperació del patrimoni.

DIRIGIT A JOVES

OBJECTIUS

CONDICIONS

Inclou

No inclou: Transport fins al punt de trobada

Per inscripcions i dubtes sobre el procés d’inscripció: administracio@centresescoltes.cat o 935902700

Per informació sobre el camp i dubtes sobre les activitats o treball tècnic previst: aulanatura@canpalos.cat o 608 92 46 15