Ecositemes mediterranis

Farem un estudi comparatiu de diferents ecosistemes mediterranis: màquia, pineda, bosc de ribera, camp de conreu… Registrarem els factors físics i biològics, ens fixarem en les diferències entre ecosistemes, i farem una reflexió sobre el perquè de la distribució de les espècies i de la diferent biodiversitat a cada indret. Acabarem fent un joc mogut que posarà a prova els coneixements adquirits

Dirigit a:

Objectius:

Condicions: