Ecositemes mediterranis

Farem un estudi comparatiu de diferents ecosistemes mediterranis: màquia, pineda, bosc de ribera, camp de conreu… Registrarem els factors físics i biològics, ens fixarem en les diferències entre ecosistemes, i farem una reflexió sobre el perquè de la distribució de les espècies i de la diferent biodiversitat a cada indret. Acabarem fent un joc mogut que posarà a prova els coneixements adquirits

DIRIGIT A

 • Primer cicle ESO (1r i 2n)

OBJECTIUS

 • Adquirir tècniques d'estudi de la natura
 • Conèixer la diversitat de factors físics, d'espècies i d'estructura dels nostres boscos
 • Desenvolupar la capacitat de reflexionar sobre el medi natural a partir de l’observació
 • Valorar i estimar l’entorn natural, social i cultural més proper
 • Desenvolupar el plaer per les activitats a l'aire lliure i a la naturalesa

CONDICIONS

 • Preu per alumne: 9,00€ (activitat fins al migdia)
 • Mínim: 25 alumnes
 • És imprescindible la participació activa del professorat responsable del grup.
 • Existeix la possibilitat d'adaptar l'activitat a altres horaris escolars.

Inclou

 • Els alumnes construiran una llibreta de camp individual amb el material recollit i observat.
 • Previ a l’activitat s’enviarà dossier per al professorat, amb propostes d'activitats prèvies i posteriors.