Geocaching

El Geocaching és una activitat a mig camí entre l’esport i l’aventura en la què s’ha de trobar un tresor ocult (caché). Els alumnes han d’orientar-se pels camins de les Muntanyes del Baix Llobregat amb l’ajut de mapa, brúixola i aparell GPS. Un cop s’ha localitzat el tresor, se n’ha de deixar un altre

DIRIGIT A

OBJECTIUS

CONDICIONS

Inclou