Investiguem el bosc

El bosc està en perill!! Una empresa vol construir una urbanització a la vall del Llor. Per demostrar el valor ambiental del bosc, estudiarem els factors físics, la vegetació i la fauna. En la nostra descoberta farem servir aparells de mesura, identificarem plantes amb claus dicotòmiques, dibuixarem l’estructura dels estrats del bosc, i cercarem rastres d’animals. Aconseguirem salvar la vall?

Dirigit a:

Objectius:

Condicions: