Investiguem el bosc

El bosc està en perill!! Una empresa vol construir una urbanització a la vall del Llor. Per demostrar el valor ambiental del bosc, estudiarem els factors físics, la vegetació i la fauna. En la nostra descoberta farem servir aparells de mesura, identificarem plantes amb claus dicotòmiques, dibuixarem l’estructura dels estrats del bosc, i cercarem rastres d’animals. Aconseguirem salvar la vall?

DIRIGIT A

 • Cicle Mitjà d'Educació Primària (3er i 4t)
 • Cicle Superior d'Educació Primària (5è i 6è)

OBJECTIUS

 • Desenvolupar les capacitats d'observació que permetin als alumnes descobrir aspectes de l’entorn natural que, a primera vista, no apreciem
 • Conèixer la diversitat d'espècies i l'estructura dels nostres boscos
 • Conèixer, valorar i estimar l’entorn natural, social i cultural més proper
 • Adquirir tècniques d'estudi de la natura
 • Desenvolupar el plaer per les activitats a l'aire lliure i a la naturalesa

CONDICIONS

 • Preu per alumne: 12,00€ (activitat de tot el dia) / 9,00€ (activitat fins al migdia)
 • Mínim: 25 alumnes
 • És imprescindible la participació activa del professorat responsable del grup.

Inclou

 • Els alumnes construiran una llibreta de camp individual amb el material recollit i observat.
 • Previ a l’activitat s’enviarà dossier per al professorat, amb propostes d'activitats prèvies i posteriors.