La vida a pagès: balls i jocs

En el marc d’una masia de muntanya envoltada de boscos i camps de vinyes i d’arbres fruiters, reviurem la vida dels infants de la Catalunya rural. Aprendrem danses tradicionals lligades a l’activitat agrícola, i descobrirem els jocs als que jugaven els nostres avis.

DIRIGIT A

 • Segon Cicle d'Ensenyament Infantil (P3, P4 i P5)
 • Cicle Inicial d'Educació Primària (1er i 2on)
 • Centres d'Educació Especial
 • Apta per a alumnes amb necessitats educatives especials

OBJECTIUS

 • Que els infants coneguin l’entorn forestal i agrícola de Sant Boi
 • Que els infants es familiaritzin amb les masies de muntanya, i que l’incorporin com a un element important del nostre passat agrícola i del nostre paisatge
 • Que els infants s'apropin als aspectes lúdics de la vida tradicional dels infants a pagès
 • Que els infants relacionin tradicions de pagès amb esdeveniments del cicle agrícola anual
 • Que els infants de totes les procedències geogràfiques es socialitzin entorn les tradicions catalanes com a element comú
 • Que els infants practiquin, d’una manera suau i engrescadora, un seguit de moviments i habilitats en coordinació amb altres companys

CONDICIONS

 • Preu per alumne: 12,00€ (activitat de tot el dia) / 9,00€ (activitat fins al migdia)
 • Mínim: 25 alumnes
 • És imprescindible la participació activa del professorat responsable del grup.
 • Existeix la possibilitat d'adaptar l'activitat a altres horaris escolars.

Inclou

 • Els alumnes construiran una llibreta de camp individual amb el material recollit i observat.
 • Previ a l’activitat s’enviarà dossier per al professorat, amb propostes d'activitats prèvies i posteriors.